สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาวัง ได้ดำเนินการจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565 ณ วัดบ้านโคกช้างฮ้าย ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของไทย และร่วมกันบำเพ็ญกุศลเนื่องวันเข้าพรรษา

[ 18-07-2565 ] Hits:23

โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาวัง ได้ดำเนินการจัดโครงการศูนย์เด็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เวลา 09.00 – 16.00 น. เพื่อให้ผู้ปกครอง/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเล็กและพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาวัง มีความรู้เรื่องการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาวัง

[ 12-07-2565 ] Hits:40

เทศบาลตำบลนาวัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาบ่อขยะดงสีบู ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไก่คำ

      วันที่ 20 เมษายน 2565 นางเพชรชมภู เกษสุพรรณ์ ผอ.กองสาธารณสุขฯได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาวัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาบ่อขยะดงสีบู ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไก่คำ มติที่ประชุมให้มีการคัดแยกขยะที่ต้นทางในระดับครัวเรือนเพื่อลดปริมาณขยะที่นำไปกำจัด ณ บ่อขยะดงสีบู ทต.ไก่คำ

[ 20-04-2565 ] Hits:77

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาวัง ออกพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วัดโคกช้างฮ้าย ตำบลนาวัง

      วันที่ 7 เมษายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาวัง ออกพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วัดโคกช้างฮ้าย ตำบลนาวัง3

[ 08-04-2565 ] Hits:86

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ