สภาเทศบาล

นายทวี ไพจิตร

ประธานสภาเทศบาล
โทร. 088-3557789

นางนาลี รูปใส

รองประธานสภาเทศบาล
โทร. 065-1163123

นางนิรมล พูลพนา

ปลัด/เลขานุการสภาเทศบาล
โทร. 081-2662185

 


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายมนตรี ปุยวงค์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายคำปุ่น ขุมเงิน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายผดุง สาสาย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายประดิษฐ ไชยพจน์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายทรงพล สุวรรณผา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

 


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางลำไพ ชิดไชยสุวรรณ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายทองสุข อรศรี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายจรูญ เถาว์โมลา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นางอรัญ ฝ่าฝน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นางงามขำ ปัญยะสา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ