หัวหน้าส่วนราชการ

นางนิรมล พูลพนา

ปลัดเทศบาล
โทร. 081-2662185

นางพิชญา แสนพาน

รองปลัดเทศบาล
โทร. 080-1665335


สำนักปลัดเทศบาล

นางสงกรานต์ พรมเสน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 089-5363826

นายธีระยุทธ ไชยมาตร์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 089-2842672


กองคลัง

นางรัตนา สนุกพันธ์

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 098-2615260


กองช่าง

นางพิชญา แสนพาน

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 080-1665335


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางเพชรชมภู เกษสุพรรณ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
โทร. 087-2496831


กองการศึกษา

นางพัชริดา วังสการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 086-2657817

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ