กองคลัง

นางรัตนา สนุกพันธ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

พนักงานเทศบาล

นางสาวคำมา ไพจิตร

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพิน จูมจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางจุไรรัตน์ ทองเถาว์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

พนักงานจ้าง/พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุพจน์ รูปใส

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวนิตยา หอมเมือง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

 

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ