กองการศึกษา

นางพัชริดา วังสการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา

พนักงานเทศบาล

-ว่าง-

เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน ปง./ชง.

พนักงานจ้าง/พนักงานจ้างทั่วไป

นายอาทิตย์ บุญสูง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาวัง

นางสาวอนัญลักษณ์ ลายทอง

ครู คศ.2

นางจินตลา ไชยมาตร์

ครู คศ.2

นางดาวเรือง วงค์แสนชัย

ครู คศ.2

-ว่าง-

ครู คศ.1

พนักงานจ้าง/พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวจริยา เจียรกุล

ผู้ดูแลเด็ก

นางรุ่งนภา จันทพันธ์

ผู้ดูแลเด็ก

 

 

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ