กองช่าง

นางพิชญา แสนพาน

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

พนักงานเทศบาล

นายนัฐพล วงมะลิ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นางพรทิพย์ บุดดี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พนักงานจ้าง/พนักงานจ้างทั่วไป

นายวุฒิไกร รูปใส

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายธวัชชัย ไชยมาตย์

พนักงานผลิตน้ำประปา

 

 

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ