สำนักปลัดเทศบาล

นางสงกรานต์ พรมเสน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายธีระยุทธ ไชยมาตร์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

พนักงานเทศบาล

-ว่าง-

นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.

นายธนโชติ บุดดาวงศ์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพรนภา บุญสูง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายธีรวัฒน์ วงมะลิ

นักป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยปฏิบัติการ

นางสาวนิศรา กิ่งทอง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง/พนักงานจ้างทั่วไป

นายอลงกฏ ไชเวช

พนักงานขับรถยนต์

นายแดนชัย บุญพูล

พนักงานขับรถยนต์

นายเชี่ยวชาญ ลุนวงค์

คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานยาม)

 

 

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ